Follow Us

Topics

ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(၁)    ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများနှင့် ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းတံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(၂)    ကျေးလက်ဒေသသန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၃)    ကျေးလက်ဒေသကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၄)    ကျေးလက်အိမ်ရာများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊
(၅)    ကျေးလက်မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၆)    ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(၁) ကမ်းနီး/ကမ်းဝေးပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ၊ ရေချိုရေငန်ငါး/ပုစွန် မွေးမြူရေး၊ အင်း၊ ဘုံငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ရေငန်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန်၊ အင်းအိုင်ခွန်၊ မွေးမြူရေးလိုင်စင်ခွန်စသည့်အခွန်အခများ တိုးတက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်းများ ကောက်ယူပြုစုခြင်း၊
(၄) ငါးသယံဇာတများတိုးပွားစေရန်အတွက် သဘာဝရေပြင်များသို့ ငါးမျိုးများ စိုက်ထည့်ပေးခြင်၊

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ
(၁) တစ်နိုင်ငံလုံး၏ အသားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း
(၂) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ ကောက်ယူခြင်း
(၃) တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကာကွယ်ကုသရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၄) တိရစ္ဆာန်စားကျက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၅) တိရစ္ဆာန်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တိုးပွားရေးအတွက်မေထုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

ရည်မှန်းချက်
(၁ ) နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာအသီးသီး၏ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
(၂ ) ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရန်။
(၃ ) ဘာသာအသီးသီး၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခမ်းအနား ကျင်းပနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
(၄ ) ဘာသာအသီးသီး၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အခါအားလျော်စွာတွေ့ဆုံခြင်း၊ ဘာသာရေးအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရန်။
(၅ ) သံဃာအချင်းချင်း ဂိုဏ်းအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန်။

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁။ လယ်ယာလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး။
၂။ စက်မှုလယ်ယာစနစ်ကျင့်သုံးသော လယ်ယာမြေနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးတက်ပေါ်ထွန်းလာစေရေး။
၃။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ တိုးတက်သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရေး။
၄။ စက်မှုလယ်ယာအသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့် စက်မှုလယ်ယာသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး။

 

ရည်မှန်းချက်
     ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊
    
လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(၁) နိုင်ငံတော်၊ ဒေသနှင့်ဘာသာရပ်အကျိုးပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်
(၂) ပြည်တွင်းပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
(၃) နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသကို အကျိုးပြုနိုင်သည့် အရည်အသွေးအာမခံမှုရှိသော ကျောင်းသား/သူများမွေးထုတ်ပေးရန်

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(က) ဌာနတွင်အသုံးပြုလျှက်ရှိသည့်ကွင်းမြေပုံများအား ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် မြေတိုင်းတာခြင်း၊ မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို နှစ်အလိုက် စီမံချက်များချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ ) လယ်ယာကဏ္ဍစာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီမှန်ကန်စွာ ကောက်ယူပြုစုထုတ်ပြန်ရေး၊

ရည်မှန်းချက်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(က) ကွန်ပျူတာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြန့်ပွားရေးအတွက် စီမံကိန်းချမှတ် ဆောင်ရွက်မည်။
(ခ ) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပြဌာန်းပြီး ခေတ်မီသောသင်ကြားမှု စနစ်ကိုကျင့်သုံးမည်။
(ဂ ) ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်။
(ဃ) ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ Internet အသုံးပြု၍ ခေတ်မီကွန်ပျူတာပညာရပ်များ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် မြန်နှုန်းမြှင့် Internet connection ကိုသုံး၍ ကျောင်းတွင်း၌ WiFi များတပ်ဆင်မည်။
(င ) တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးပေးမည်။

ရည်မှန်းချက်
     နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုသည်ဖြစ်၍ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးရာတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အသိပညာနှင့်အတတ်ပညာ အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆည်းပူးလေ့လာနိုင်သော တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ရည်မှန်းချက်
(က) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝစေရန်။
(ခ ) စက်မှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ၊ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အစရှိသောကဏ္ဍများတွင် သုသေတနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုရန်။
(ဂ ) ဒေသတွင်း သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ၊ များပြားလာပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန်။

Pages

ဝန်ကြီးချုပ်
လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
လူမှုရေးနှင့်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန