Follow Us

နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း

Tue, 09/27/2016 - 11:50

နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းဦးစီးဌာန စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့်နောက်ခံသမိုင်း
    ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနဟု စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့်သက်မွေးပညာရပ်များအတွက် နယ်ပယ်အလိုက်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။

    ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ရောက်ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးကိုဖြုတ်၍ စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးစက်မှုနှင့်သက် မွေးပညာဘာသာရပ်များအတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ နည်းပညာကောလိပ်များ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများအစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ နိုင်ငံအနှံဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နည်းပညာဘာသာရပ်များဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘာသာရပ်များအား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ အားလုံးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။

   ၂၀၁၅ ခုနှစ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပေါ်ပေါက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက် သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကာနည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာနဟုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ(AGTI)၊ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(GTC)၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ(GTHS)များအပြင် အခြားသက်မွေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းများ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက် နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ်များအား တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များအား ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဦးစီးဌာန၏အုပ်ချုပ်မှုမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

Office Address and Location Map: 
အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းကျောင်း(ထားဝယ်)
မျှော်အင်းလမ်း၊ရှမ္မလည်ဆွဲရပ်ကွက်၊
ထားဝယ်မြို့။
ဖုန်း - ၀၅၉-၂၁၀၄၉၊ ၀၅၉-၂၁၂၇၅
      ၀၉၄၅၀၉၉၀၇၅၉
အစိုးရနည်းပညာ
အထက်တန်းကျောင်း(မြိတ်)
ဖားအောက်ရိပ်သာအနီး၊
ရတနာရပ်ကွက်၊မြိတ်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉၈၇၆၂၂၃၀