Follow Us

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး

Thu, 09/08/2016 - 12:12

ဦးစီးဌာနစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် နောက်ခံသမိုင်း
    မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄)ရက်နေ့မှစ၍ သန်းခေါင်စာရင်းမင်းကြီးရုံးအမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းမင်းကြီးရုံး အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့၌ အမျိုးသား စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့် စီးပွားရေးဌာန (ယခုဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့)နှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့မှစ၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၁၆)ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်သို့ သီးခြားဌာနတစ်ခု(သန်းခေါင်စာရင်းဌာန)အနေဖြင့် လွှဲပြောင်း ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။၁၉၇၂ခုနှစ်၊မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပူးပေါင်း၍ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ယခင်ရရှိပြီးသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဌာနခွဲနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းဌာနခွဲတို့ကို စုစည်း၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီး ဌာနဟူ၍  ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ဦးစီးဌာနတစ်ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂ဝ)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာအမှတ်(၂၃/၉၂)ဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လက်အောက်ခံဦးစီးဌာနတစ်ခု အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ဇွန်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာအမှတ်(၃၁/၉၅) ဖြင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီး ဌာန (၂)ခု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ (၁၇-၁၂-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးအရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၁၅)မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက် ဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဌာန ဟူ၍ ဦးစီးဌာန(၃)ခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ (၃၁-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများအား အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သဖြင့် (၁-၄-၂၀၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအဖြင့် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

 

Office Address and Location Map: 
တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
မြိုင်နံသာလမ်းနှင့် မင်္ဂလာသီတာလမ်းထောင့်၊
ဝဲကျွန်းထိန်လယ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၂၃၅၇၃
ထားဝယ်ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး
မြိုင်နံသာလမ်းနှင့် မင်္ဂလာသီတာလမ်းထောင့်၊
ဝဲကျွန်းထိန်လယ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၂၂၁၆၀
မြိတ်ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး
မြိတ်ရာဇာလမ်း၊ အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက်၊
မြိတ်တောင်
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၄၁၀၉၄
ကော့သောင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊
ကော့သောင်းမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၅၁၆၉၃
ထားဝယ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
(၁၃)လမ်း၊ တိုးချဲ့မြို့သစ်၊ဝဲကျွန်းထိန်သစ်ရပ်ကွက်၊
ထားဝယ်မြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၂၁၀၇၇
လောင်းလုံးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
(က)ရပ်ကွက်၊ 
လောင်းလုံးမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၃၃၀၁၃

သရက်ချောင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ဌာနလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊
သရက်ချောင်းမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၃၅၀၂၀

 

ရေဖြူမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ကံ့ကော်လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊
ရေဖြူမြို့
ဖုန်း - ၀၉ - ၇၈၁၇၆၅၆၇၆
မြိတ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ရုံးလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊
မြိတ်မြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၄၁၀၃၂
ကျွန်းစုမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ခရေလမ်း၊
ကျွန်းစုမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၆၂၀၁၄
ပုလောမြို့နယ်ဦစီးမှူးရုံး
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ 
ပုလောမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၃၀၁၂၃
တနင်္သာရီမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
မြဝတ်ရင်တောင်ခြေ၊ ချောင်းကြီးရပ်ကွက်၊
တနင်္သာရီမြို့
ဖုန်း - ၀၉ - ၄၅၀၉၀၂၇၀၀
ကော့သောင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊
ကော့သောင်းမြို့
ဖုန်း - ၀၅၉ - ၅၁၀၂၀
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
ရုံးလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊
ဘုတ်ပြင်းမြို့
ဖုန်း - ၀၉ - ၄၉၉၀၂၃၆၉